Ürodinami (İdrar Yolu Hastalıklarında Tanı Yöntemi)

Üriner Sistem nedir ?

Üriner Sistem vücudun atıklar ve ekstra suyu uzaklaştınmasını sağlayan drenaj sistemidir. İdrar yolları 2 böbrek, 2 üreter, idrar kesesi ve üretradan oluşmaktadır. Dolaşım sistemiyle böbreklere gelen kandan, böbreklerde atıklar ve ekstra suyun filtre edilmesi sonucunda idrar oluşur.

Oluşan idrar üreterler adı verilen 2 dar boru aracılığıyla aşağıya doğru hareket eder, sonrasında idrar kesesi adı verilen balon şeklindeki musküler yapılı bir organda depolanır. İdrar kesesi dolduğu zaman şişerek yuvarlak bir şekil alır, boşaldığı zaman ise boyutları yeniden küçülür. İdrar kesesiden boşaltılan idrar üretra aracılığıyla vücut dışına atılır.

Üriner Sistem - Boşaltım Sistemi

 

Alt Üriner Sistem nedir ve nasıl çalışır?

Alt üriner sistem idrar kesesi ve üretradan oluşur. İdrar kesesi pelviste yer alır ve kendisini yerinde tutan çevredeki organlara, kaslara ve pelvik kemiklerle ilişkilidir. Üretra idrar kesesinin tabanından başlayan ve idrarın idrar kesesiden vücut dışına atılmasını sağlayan tüp şeklinde bir organdır.

Alt üriner sistem idrar kesesi duvarındaki kasların ve sfinkter adı verilen idrar kesesinin üretraya açıldığı noktayı çevreleyen sirküler şekilli kasların koordineli çalışması sayesinde fonksiyon görür. İdrar kesesi idrar ile dolduğunda idrar kesesi duvarındaki kaslar gevşer. Sağlıklı bir üriner sistemde idrar kesesi yaklaşık 475 ml hacimdeki idrarı 2-5 saat süresince rahatlıkla depolayabilir. Sfinkterler idrar kesesi boynunu plastik bir bant gibi sıkıca sararak idrarın sızmasını önler. İdrar kesesi dolumu arttıkça , idrar kesesi limitine ulaşana kadar idrara çıkma isteği gittikçe daha kuvvetli hale gelir. İşeme idrar kesesinin boşaltılması işlemidir. Ürinasyon esnasında beyin idrar kesesi kaslarının sertleşip, kasılarak idrarı dışarı atması için sinyal gönderir, beyin  aynı anda da sfinkterleri gevşemesi için uyarır. Sfinkterler gevşediği zaman idrar üretra aracılığıyla idrar kesesiden atılır. Tüm sinyaller uygun düzende gerçekleştiğinde , sağlıklı bir işeme fonksiyonu meydana gelir.

Ürodinamik İnceleme

Ürodinamik İnceleme nedir?

Ürodinamik incelemeler idrarın depolanması ve salınması esnasında idrar kesesi, sfinkterler veya üretranın fonksiyonlarının nasıl olduğunu gösteren işlemlerdir. Çoğu ürodinamik test idrar kesesinin idrarı depolama ve tamamen boşaltma fonksiyonu üzerine odaklanmaktadır.  Ürodinamik testler ayrıca idrar kaçırmaya sebep olabilecek, idrar kesesideki istem dışı kontraksiyonların gösterilmesini de sağlar. Doktorunuz semptonmlarınızın alt üriner sistemdeki bozukluklardan kaynaklanabileceğini düşünüyorsa size ürodinamik inceleme yapılmasını önerecektir.

Alt üriner sistem semptomları şunlardan oluşur (bu durumlara Ürodinami testi önerilebilir)

  • idrar kaçırma
  • sık idrara çıkma
  • işeme sırasında ağrı duyma
  • aniden gelen ve şiddetli işeme dürtüsü
  • işemeyi başlatmada problem
  • idrar kesesinin tamamen boşaltılmasında problemler
  • tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları

Ürodinamik testler basit gözlemsel işlemlerden , sofistike cihazların kullanımını gerektiren kesin ölçümlere kadar geniş bir spektrumda yer alır. Gözlem sırasında doktorunuz,

  • idrar akışını başlatmak için geçen zamanı
  • üretilen idrar volümünü
  • orta akım idrarı sırasında idrarın akışını durdurma yeteneğini ölçebilir.

Ürodinamik İnceleme

 

Kesin ölçümler yapılırken görüntüleme cihazları idrar kesesinin dolumu ve boşaltılması esnasında idrar kesesinin görüntülerini alır, basınç monitörleri idrar kesesi içindeki basıncı ölçer, sensörler kas ve sinir aktivitelerini kaydederler. Hastanın öyküsü, fizik muayene sonuçları ve sergilediği alt üriner sistem semptomları göz önüne alınarak uygun ürodinami testi belirlenir. Ürodinamik incelemelerin sonuçları alt üriner sistem problemlerinin  tanısında yardımcı olur.

Çoğu ürodinamik testler özel hazırlıklar gerektirmezken, bazı testlerden önce sıvı alımında değişiklikler yapmanız, kullandığınız bazı ilaçları kesmeniz ya da işleme gelirken idrar kesesinizin tam dolu olması istenebilir.

 

Ürodinamik İncelemelerin Sonrasında

Yapılan ürodinami testlerinden sonra hasta birkaç saat süreyle işeme esnasında hafif bir rahatsızlık hissedebilir. Sık sık su içmek, sıcak duş almak ya da üretral açıklık üzerine sıcak su torbaları yerleştirmek rahatsızlığın giderilmesine yardımcı olabilir.

Enfeksiyon gelişmesini önlemek için, 1-2 gün süreyle antibiyotik reçete edilebilir, ancak zorunlu değildir. İşlem sonrasında ağrı, üşüme –titreme, ateş vb enfeksiyon bulguları geliştiği zaman hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir.

Ürodinami Testi

 

Testlerim Ne Zaman Sonuçlanır?

Sistometri ve Üroflowmetri sonrası sonuçlar genellikle işlem yapıldıktan hemen sonra elde edilmiş olur. Sonuçlarınız çıktığında doktorunuz size sonuçlar ve olası tedavi modaliteleri hakkında bilgi verecektir.

 

 


Hüseyin Cengiz - DoktorTakvimi.com

Please publish modules in offcanvas position.